bmw i8

Intake

Samenwerken gaat pas wat worden als je elkaar ligt. Dat ontdek je snel genoeg in een kennismakingsgesprek. Wij zijn nieuwsgierig naar uw organisatie: wat doet u? Hoe is uw organisatie ontstaan? Wat zijn de kernwaarden? En natuurlijk gaan we graag nader op uw uitdaging in. Als aangeeft dat u daar prijs op stelt, doen wij een voorstel voor een vervolg.

Analyse

Alles begint met een goede analyse. Wat is het probleem precies? Waarom is het een probleem? Hoe ziet het gewenste eindresultaat er uit? Wat heeft u al geprobeerd om dit eindresultaat te bereiken? Wat werkte wel, wat werkte minder goed?

Oplossingsrichtingen

Pas als de analyse gemaakt is, gaan we nadenken over oplossingsrichtingen. Fast Concepts werkt altijd multi-disciplinair. Ook neemt Fast Concepts de impact van een oplossingsrichting op andere terreinen mee. Bij een oplossingsrichting hoort ook een globale business case.

Projectplan

Is de oplossingsrichting besproken en heeft de opdrachtgever een keuze gemaakt? Dan schrijven we een projectplan met een begroting. Tussentijds bespreken we de aanpak en werken zo van grof naar fijn. Zo schrijft u mee aan het uiteindelijke projectplan.

Implementatie

Is het projectplan door u goedgekeurd dan kan de implementatie plaats vinden. De uitvoering daarvan vindt altijd plaats door een andere partij. Zo bewaakt Fast Concepts haar eigen rol als toeziend oog en is ze in staat om altijd het belang van de opdrachtgever te dienen.

Contact

Dudokstraat 24
7425 CR Deventer

Email: info@fastconcepts.nl
Telefoon: +31 6 41 28 90 84

Algemene voorwaarden

Social Media

© 2018 Fast Concepts, Deventer. Alle rechten voorbehouden.